Στεγαστικό Παράδοξο

Ο Δήμος Νάουσας – όπως πολλοί άλλοι περιφερειακοί Δήμοι της Ελλάδας – αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων. Ο δήμος φαίνεται να μην μπορεί να συνέλθει από τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το ποσοστό ανεργίας και υποαπασχόλησης του πληθυσμού αυξάνεται, ενώ άτομα, κυρίως νεότερης ηλικίας, επιλέγουν να φύγουν από τον Δήμο και να μην επιστρέψουν. Αυτη η εκροή οδηγεί σε δημογραφική συρρίκνωση και πληθυσμιακή γήρανση. Ο Δήμος της Νάουσας, ήδη από το 2011 εμφανίζει σημάδια συρρίκνωσης.

Συρρικνώνεται οικονομικά: μέσα στη δεκαετία 2001-2011, υπάρχει μείωση του εργαζόμενου πληθυσμού στον Δήμο κατά 20%, αύξηση κατά 80,21% των ατόμων που είναι σε αναζήτηση εργασίας. 
Συρρικνώνεται δημογραφικά. Ο συνολικός πληθυσμός συρρικνώθηκε κατά 4,88% τη δεκαετία 2001-2011. Δεν πρόκειται για εσωτερική μετακίνηση από τα λιγότερο προς τα περισσότερο πολυπληθή σημεία του Δήμου, αλλά για μια φυγή από τον Δήμο συνολικά, που έπληξε με τον ίδιο σχεδόν τρόπο και την πόλη και τα χωριά του. Ο πληθυσμός της πόλης γερνάει. Ενώ το 2001, οι νέοι (15-34) αποτελούσαν το 27,15% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Νάουσας, το 2011 αποτελούσαν το 22,31% (-4,84%), ενώ οι γηραιότεροι πληθυσμοί (65+) αυξήθηκαν από το 17,01% στο 22,59%.

Επίσης συρρικνώνεται το μέγεθος των νοικοκυριών. Αυξάνονται τα μονομελή νοικοκυριά (+44,43%) και τα διμελή νοικοκυριά (+13,72%), ενώ μειώνονται σημαντικά τα τετραμελή νοικοκυριά (-16,22%) και όλα τα νοικοκυριά με περισσότερα μέλη. Σε αυτον τον συρρικνούμενο δήμο, η πλειονότητα των κατοικιών κατασκευάστηκε σε μια περίοδο που οι ανάγκες ήταν διαφορετικές από τις σημερινές. Ενώ υπάρχει έλλειψη κατοικιών που να είναι κατάλληλες για τα μονομελή και διμελή νοικοκυριά που αυξάνονται, υπάρχει πλεόνασμα μεγαλύτερων κατοικιών, παρότι τα πολυμελή νοικοκυριά μειώνονται.

Εν μέρη λόγω της δημογραφικής εκ-ροής, πολλές κατοικίες στον δήμο Νάουσας παραμένουν άδεια. Ήδη το 2011, 3.376 κατοικίες (22,30% του συνόλου) ήταν ανενεργές ή αραιά χρησιμοποιούμενες και 109 (0,72%) ήταν κατεδαφιστέες. 


Ωστόσο, παρά την ύπαρξη πολλών κενών κατοικιών και χώρων, ήδη από το 2011 υπήρχαν 203 άτομα συνολικά που έμεναν σε κτίρια που η κύρια χρήση τους δεν ήταν η κατοίκηση ή σε μη κανονικές κατοικίες και 247 άτομα που ζούσαν σε σπίτια χωρίς καθόλου θέρμανση. 
Επίσης υπήρχαν 12.155 άτομα (το 37,42% του συνόλου του πληθυσμού) που ζούσαν σε σπίτια χωρίς καθόλου μόνωση. 

Συνολικά, σύμφωνα με τα τελευταία απογραφικά δεδομένα, στο Δήμο Νάουσας, το 13,42 % του συνολικού πληθυσμού (4.362 άτομα) βρισκόταν αντιμέτωπο με λιγότερο ή περισσότερο οξείες μορφές στεγαστικών προβλημάτων.

Το χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι παρά τον μύθο που θέλει τους μικρούς τόπους να μην αντιμετωπίζουν ζητήματα αστεγίας, στον Δήμο Νάουσας υπάρχουν οκτών άνθρωποι που διαβιούν στον δρόμο και δεκάδες που ζουν σε παραχωρημένες κατοικίες.

Σε αυτόν τον δημογραφικά και οικονομικά συρρικνούμενο Δήμο απαντάται λοιπόν ένα παράδοξο: Αφενός η δημογραφική εκ-ροή ατόμων συμβάλλει στην αύξηση του, καλής ποιότητας, κτιριακού αποθέματος το οποίο περνάει σε αχρησία. Πολλοί κάτοικοι φεύγουν και επιλέγουν να μην επιστρέψουν, με αποτέλεσμα καλής ποιότητας σπίτια να μένουν κενά.

Την ίδια στιγμή, και παρά την ύπαρξη αυτών των στεγαστικών πόρων, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που διαμένουν στο δήμο αντιμετωπίζουν στεγαστική έλλειψη. Τα λιγοστά σπίτια που είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση είναι ακατάλληλα, άλλοτε μεγάλα και άλλοτε πολύ ακριβά, σε τιμές απρόσιτες ιδιαίτερα για τους ανέργους και τους υπο-απασχολούμενους.

Τα ευρήματα αυτά καθιστούν προφανές ότι υπάρχει άμεση ανάγκη παρέμβασης προκειμένου να αξιοποιηθεί το κενό κτιριακό απόθεμα προς όφελος του πληθυσμού σε στεγαστική επισφάλεια με τρόπο που θα μπορέσει να αναζωογωνήσει οικονομικά και δημογραφικά αυτόν τον συρρικνούμενο δήμο.