Σκοπός

Οι έρευνες για τις στεγαστικές προκλήσεις επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου τα προβλήματα είναι περισσότερο ορατά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγάλο ερευνητικό κενό σχετικά με τη στεγαστική πίεση που αντιμετωπίζουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού σε μικρότερους περιφερειακούς δήμους της χώρας.

Το ίδιο αυτό κενό εντοπίζεται και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς από τον ήδη αρκετά στενό πολιτικό σχεδιασμό για την αντιμετωπίση των εκτεταμένων στεγαστικών προκλήσεων του πληθυσμού, συχνά απουσιάζουν οι μικρότεροι δήμοι. 


Σκοπός της ομάδας H.A.R.T.A είναι να συνδράμει στην κάλυψη αυτού του κενού, μέσα από μια σειρά ερευνητικών δράσεων και παρεμβάσεων. Εστιάζοντας στον δήμο Νάουσας – ο οποίος είναι ένας δήμος σε δημογραφική, κοινωνική και οικονομική συρρίκνωση – ως μελέτη περίπτωσης, προσπαθούμε να φέρουμε στον δημόσιο διάλογο το στεγαστικό παράδοξο που εντοπίζεται στους «μικρότερους τόπους». Αυτό το παράδοξο συνίσταται στο ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αντιμετωπίζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στεγαστικές πιέσεις, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν πολλοί στεγαστικοί πόροι που μένουν αχρησιμοποίητοι.


  Ο στόχος μας είναι: 


(i) να δημιουργήσουμε τα δεδομένα που αποδεικνύουν με λεπτομέρεια την ένταση της στεγαστικής πίεσης που υφίστανται τμήματα του πληθυσμού


(ii) να χαρτογραφήσουμε τους κενούς στεγαστικούς πόρους και να εκτιμήσουμε την ποιότητά τους


(iii) να συνδράμουμε στην δημιουργία μιας θεσμικής απόκρισης που θα συνδέει τους στεγαστικούς πόρους με τις στεγαστικές ανάγκες και που θα καταστήσει την επενενεργοποίηση του κενού κτιριακού αποθέματος και τη χρήση του με κοινωνικά και οικονομικά προσιτούς όρους, ως αιχμή μιας πολιτικής κοινωνικής και οικονομικής αναζωογώνησης τόπων υπό συρρίκνωση.