Απόθεμα

Στον χάρτη αποτυπώνονται ιδιωτικές κατοικίες στον δήμο Νάουσας που παραμένουν αχρησιμοποίητες. Η χαρτογραφική τους αποτύπωση γίνεται κατά τύπο (μονοκατοικίες, διαμερίσματα) και κατά κατάσταση (καλή, μέτρια, κακή). Ο χάρτης ενημερώνεται συνεχώς με τη συμβολή εθελοντών χαρτογράφων. Άλλα δεδομένα που κρατάμε κατά τη διαδικασία της καταγραφής αφορούν την δεκαετία κατασκευής, τον όροφο, τον/την ιδιοκτήτη/τρια, τον τύπο θέρμανσης και μόνωσης.